Български English

Новини

На 18.12.2023г. в ИСКРА ООД се проведе годишно събрание на ръководството с трудовия колектив на фирмата.

Управителят, инж. Марин Маринов информира присъстващите за постигнатите добри резултати през отиващата си 2023 година. За успешното завършване на производствената година бяха дадени указания, както и очертани перспективите за новата стопанска 2024 година.

Инвестициите през годината са на стойност 860 000 лв. собствен финансов ресурс,...

Днес 14.02.2023г с тържествен водосвет бе открита най-новата инвестиция на фабрика „Искра“ – първи етап на собствена фотоволтаична централа с мощност 600 kW, чрез която фирмата гарантира своята енергийна независимост.

Инвестицията бе планирана и изпълнена със собствени финансови средства над 1 000 000 лв. върху покривната конструкция на производствените цехове на територията на фирмата.

Официално трикольорната лента бе прерязана от...

Искра ООД реализира проект BG16RFOP002-6.002-0037-C01 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ с основна цел предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност. В резултат от проекта се подобрява енергийната ефективност на дружеството като се...

Дата на публикуване: 09.08.2022г. 12:00 часа
Дата на валидност: 19.08.2022г. 16:30 часа
Програма: ОПИК 2014-2020
Възложител: ИСКРА ООД

Във връзка с проект BG16RFOP002-6-002-0037 на Искра ООД, който се изпълнява преди сключване на АДБФП, приложено представяме документация за избор на изпълнител с предмет „Доставка и монтаж на топлоизолационна система от сандвич панели за покрива на „Искра“ ООД.

Офертите се подават в 1 (един) оригинален екземпляр, в запечатан...

Понеделни, 18 Юли 2022

Във връзка с постигнатите добри финансови резултати за месец юни и полугодието на 2022 година, ръководството на фабрика Искра реши:

При изплащането на месечните работни заплати ,реализация и ваучери, да се начислят допълнителни премий на всички работници в размер на 120лв. на човек, като изказва благодарност за положеният труд и висок професионализъм при изпълнение на производствените задачи.

На 03. и 04.06.2022г ръководството на ИСКРА ООД награди колектива по случай 60 годишнината на фирмата с двудневна екскурзия. Работниците и служителите имаха възможност да посетят местността Рупите и къщата на баба Ванга, с. Златолист, където е живяла Преподобна Стойна, да се насладят на красивите гледки, които предлага най-малкия град Мелник, да се поклонят на светите места като Роженския манастир и Рилската обител и да се докоснат до...

Нагоре