Български English

История

В България производството на тъкани и плетива е един от основните занаяти, който по време на Възраждането постепенно се превръща в текстилна промишленост. Под влияние на развитието на текстилната техника в западно - европейските страни около 1915-1920г. в България се развива и пасмантерийното производство в малки частни фабрики. През 1936г. са регистрирани 14 пасмантерийни фабрики, оборудвани с 550 бр. тъкачни станове и флехт машини, което на по-късен етап от развитието си, се съсредоточва в София и Пловдив.

Пасмантерия Искра Основен доминиращ център на пасмантерийното производство в България през последната четвърт на ХХ век е гр.Първомай с появата, изграждането и непрекъснатото развитие на пасмантерийното предприятие, което днес е фирма „Искра” ООД. С постановление на МС N 261/16.12.1961г. пасмантерийният цех на пловдивският промкомбинат „Сребрю Бабаков”, е прехвърлен към първомайският промкомбинат, с което се полагат основите на пасмантерийното производство. През м. септември – октомври 1962г. стартира редовното производство, което включва 80 артикула – технически и украсителни. През 1976г. започва крупна модернизация, като се закупуват 106 рапирни и 11 жакардови тъкачни машини, както и основоплетачни хекел машини с висока производителност и мостриращи възможности от водещите фирми „Мюлер” – Швейцария и „Комец” - Италия. През 1983-1990г. продължава модернизацията в технико-технологичен план като се закупуват още 46 нови рапирни автомати и се внедрява лиценз за производство на фини еластични ленти от фирма „Голд-Зак” – Германия, в резултат на което се разнообразява асортиментът на произвежданите артикули, който надхвърля 4000 вида. „Искра“ ООД е дружество с частен капитал, развиващо своята инвестиционна програма, като залага на приоритетите да обновява производствените мощности и да задоволява потребностите на своите клиенти с атрактивни артикули и конкурентни цени.
За периода 2005-2011г. са изградени две нови почивни станции: на планина в с. Стойките – Родопите и на море в курорта Св. Влас – Черно море, които се ползват безплатно от служителите на фирмата, през активния почивен сезон.

Нагоре