Български English

Устойчив темп на развитие на фабрика „Искра“

Публикация от Събота, 23 Април 2022
Устойчив темп на развитие на фабрика „Искра“

Устойчив темп на развитие на фабрика „Искра“

 

Уважаеми съмишленици изминаха пет години от последната ни среща, на която споделихме с Вас, не лекия път в борбата за развитие и оцеляване на текстилната промишленост в България. През този период между 2017г – 2022г фирма „Искра“ запази стабилен и устойчив темп на развитие в тежките условия на световна здравна и икономическа криза.

            Ние разширихме асортимента на произвежданите артикули чрез внедряване на нови технологии и суровини, като винаги сме се стремели към производство на висококачествени артикули, за да задоволим изискванията на нашите клиенти. В този етап на развитие на фирмата ни ,бе необходимо да развиваме кадровия потенциал чрез наемане и обучение на нови служители, за да гарантираме приемственост между поколенията и предаване на технически и технологични познания за лентовото тъкане и плетене. Липсата на средни технически кадри , ни задължава да провеждаме обучение на фундаментални познания в текстилната технология на влакнестите материали и на по-късен етап на машини и процеси в текстилното производство.

            Търпеливо и последователно продължихме да налагаме новия стил на работа с нашите клиенти, чрез посещение на техните производства, открит колегиален диалог , изготвяне на прецизни контра мостри и конкурентни оферти. Системната работа с нашите клиенти натрупа добър потенциал, който прерасна в дългогодишно партньорство и колегиално доверие.

            Динамичното развитие на бранша и интернет комуникацията в световен мащаб ни задължава да обновяваме своето производство чрез инвестиции в нови машини и съоръжения, които да произвеждат високо технологични артикули с по-добра добавена стойност чрез намаляване на ръчния труд и автоматизиране на производствените процеси.

            Престиж за нашата фирма е партньорството с държавни институции като МВР, МО, ГДИН, ВММУ , на които сме основен доставчик на пагони, емблеми и кокарди за униформените облекла.

           Дългогодишната ни работа като доставчик на артикули за водещи Европейски компании за битов текстил – ИКЕА, Швеция и модни облекла - ОТТО Интернешънъл, Германия ни дава основание да се гордеем, че заемаме значима част от производството на пасмантерия на европейския пазар.

 Нашата основна цел е увеличаване броя на целевите ни клиенти, с които можем да планираме предвидимост и ефективност на производството.

            Приоритетите пред ръководството на ИСКРА ООД се очертават в следните аспекти:

- ежедневна и системна работа с нашите партньори и клиенти чрез увеличение на изпълняваните поръчки;

- инвестиции в иновативни технологии и високопроизводителни машини;

- обучение на млади и амбициозни кадри;

- внедряване на широка гама от нови артикули;

- енергийна ефективност и намаляване на енергийната зависимост;

- ефективно използване на суровини и материали;

- директен внос на прежди от производители;

- социална ангажираност към трудовия колектив.

 

            Сплотеният ни колектив от висококвалифицирани кадри и обновения технико-технологичен машинен парк са основата ,върху която продължаваме да градим бъдещото развитие на фабрика ИСКРА , добавяйки ежедневното внимание и лоялност към нашите партньори и клиенти, е гаранция за устойчивото развитие на фирмата ни и българската текстилна промишленост.

 

инж. Марин Маринов

Управител на „Искра“ ООД

 

Нагоре