Български English

Стойчо Шапатов издаде нова четвърта по ред книга със заглавие: ,,Избрани стихотворения от прокълнатият преход”

Публикация от Четвъртък, 16 Юни 2022

Мажоритарният собственик на ,,Искра ООД” (Фабрика ,,Искра”-Първомай) Стойчо Шапатов издаде нова четвърта по ред книга със заглавие: ,,Избрани стихотворения от прокълнатият преход”. В нея авторът отново изразява, своята непоколебима гражданска и политическа позиция.

В предговора, Красимира Славова е използвала за заглавие едно от неговите стихотворения: ,,Маришките върби ухаят по-силно от ,,Армани” и ,,Пиер Карден”.

За разлика от предишните три книги, в тази стихосбирка, е отделено специално внимание  и на чисто човешки и емоционални преживявания.

Носталгия по отминалата младост, упрек за това, че нашия бързо развиващ се индустриално-аграрен регион в близкото минало, постепенно се обезличава, че демографския срив вече, е определящ фактор за бъдещето на общината , че ,,майките с детските колички” вече са рядкост, че някои ,,пируват” за индустриалния разгром, за ,,земеделието ни ограбено, смачкано, разбито!”…..

Тази непретенциозна книжка, може да бъде намерена в градската библиотека на читалище ,,Св.Св Кирил и Методий”- гр.Първомай и във всички читалища на общината.

До края на месец Юли 2022 година, ще излезе от печат и петата книга (в проза) на Стойчо Шапатов със заглавие ,,Прокълнатият преход” (Размисли за световните и за българския преход.)

Нагоре