Български English

Неугасващата „Искра“

Публикация от Събота, 23 Април 2022
Неугасващата „Искра“

Неугасващата „Искра“

 

Изминали са едва четири месеца от Постановлението на Министерския съвет на НРБ под № 261 от 12.XII.1961г., когато първият директор Христо Паунов, поема ръководството на новосъздадената пасмантерийна фабрика (м. април 1962г.)

            От началото на 1965г. текстилното предприятие в Първомай е клон на ДиП „Дечо Стефанов“ гр. София, а от м. януари 1975г., фабрика „Искра“ се обособява като самостоятелна и бързо развиваща се стопанска структура.

Световно известната швейцарска компания „Якоб Мюлер“ става основен партньор на нашето дружество. Това ползотворно сътрудничество продължава и до днес. Закупените 106 високо производителни тъкачни машини и сега продължават да са гръбнакът, и заедно с новото поколение жакардови машини – произвеждат над 65% от продукцията на фабриката.

            При  дългогодишното управление на най-успешния стопански ръководител Георги Манахилов, нашата фирма заема водещо място в стопанския живот на Първомайска община до 1989г. Тя е и най-голямата фабрика за пасмантерийни изделия в България и на целия Балкански полуостров!

            Тежкият погром над българската индустрия след 10.XI.1990г. засегна и нашата фирма. Липсата на пазари, нелоялната конкуренция, при това от държави, които не са членове на ЕС /Китай, Турция и др./ продължават и до днес да нанасят жестоки удари върху пасмантерийното производство.

            През 2010 година обема на промишлената продукция отбеляза най-ниското равнище – 1,660 х. лв. численият състав наброяваше едва 66 души. Благодарение на предприетите спешни мерки от новото ръководство на „Искра“ след 2011г. само за 5 години – обема на произведената промишлена продукция вече е 2.154 х. лв., а през 2021г. – 2.800 х. лв.

            Въведен беше колективния метод на ръководство. Привлечени бяха много нови клиенти на фирмата, а тези които се бяха дистанцирали, отново станаха наши партньори. В щатния състав, наброяващ близо 90 човека, преобладават младите работници и специалисти, на възраст между 25 и 35 години. Освен вниманието и уважението към всички работници, фирмата полага специални грижи и за своите стипендианти, обучаващи се задочно в Техническия университет гр. Габрово. До 2 години ще се дипломират 3-ма нови инженери, които се утвърдиха като надеждни и отговорни служители на фирма „Искра“ – Нели Христева, Илия Тодоров и Георги Стоев. С тях броя на висшистите ще нарасне на близо 20%.

            През 2003 година бях избран от общото събрание на акционерите за член на Съвета на директорите, а малко по-късно и за председател на СД.

            В началото на 2004 година, след проведена среща с кмета на гр. Смолян – Дора Янкова, предприехме действия за изготвяне на проект за изграждане на почивна станция в с. Стойките.

            Проектът беше възложен на талантливия родопски архитект Христо Караянков. На 13 август 2004 година беше направена първата копка, а на 7.XII.2005г. модерната и красива сграда беше открита.

            През 2010г. беше закупена незавършена сграда в курортното морско селище – Свети Влас, община Несебър.

            На 16.VI.2011г. в качеството си на изпълнителен директор на „Искра-95“ АД, открих след освещаване, новата социална придобивка за работещите във фабрика „Искра“.

            Всяка година, в създадените от ръководството на фирмата бази – почиват на море и планина, при най-добри условия, в 11 гарсониери, всички желаещи наши работници, служители и специалисти. Допълнителното субсидиране от фондовете на фирмата на почивното дело, допринася всички желаещи, заедно със своите семейства да възстановят силите си и да се гордеят с построените от техния труд луксозни почивни станции.

            Досегашната практика показва, че новия стил и метод на управление, който наложихме като мениджърски екип след 2010/11г. е станал НЕОБРАТИМ и с всяка изминала година дава своите положителни резултати.

При минимална работна заплата от 240 лв. и средна работна заплата 471 лв. през 2010 г., сега, в навечерието на нашия 60 годишен юбилей – минималната работна заплата е 710 лв., а средната 1058 лв.

            Промишленото производство на пасмантерийни изделия бележи увеличение от 1,660 х. лв. през 2010г. на близо 3 млн. лв. към 31.XII.2021г., т.е. почти двойно.

            Усвоиха се над 1 млн. лв. по европейските програми “Технологично обновление и конкурентноспособност“ и „Добри и безопасни условия на труд“. Заедно със собствените инвестиции за подмяна на покривните конструкции, асфалтиране и озеленяване на стопанския двор, изграждане на модерни битови стаи, климатизация и пожароизвестителна инсталация, закупуване на нови машини и съоръжения от германските фирми „Тийс“ и „Херцог“, от италиански и испански фирми, нов Пласмент, модерен работнически стол и т.н. – вложените средства доближават 3 млн. лв.

            Не случайно при едно посещение на бившия министър на икономиката  и енергетиката – Драгомир Стойнев, той сподели, че е изненадан приятно от поддръжката на материална база, реда, организацията и дисциплината в нашето предприятие. Тогава аз не се въздържах и отговорих: - че ако държавата си поиска (или вземе) обратно приватизираните фабрики и заводи, със сигурност фирма „Искра“ ще бъде тази, която българската държава ще получи в много по-добър вид, отколкото в момента на нейната продажба на работническо-мениджърския екип!

Т.е. на нейната ПРИВАТИЗАЦИЯ!

Сега „Искра“ ООД се състои от два основни компонента:

- Преференциален пакет от 211 съдружници, с пълномощник Йорданка Христозова и

- „Искра 95“ АД, с 85 акционери, представлявана от мажоритарния собственик  Стойчо Шапатов.

Мениджърския екип, начело с инж. Марин Маринов и съдружниците във фабрика „Искра“ – ще продължават и занапред да полагат системно грижи за своя персонал и за възхода на нашето дружество.

Според моето скромно мнение – един завод може да бъде успешен само, ако работещите в него са съпричастни, солидарни и отговорни заедно с ръководството на фирмата за нейния просперитет и нейното БЪДЕЩЕ.

            Тази цел е реално постижима, ако всички които се трудят и получават всеки месец, без нито един ден закъснение (както досега) своите работни заплати и ваучери за храна – се чувстват свободни и щастливи като в свой ВТОРИ РОДЕН ДОМ!

            Изправени сме пред нови големи предизвикателства: Световна пандемия, предизвикана от Ковид-19! Невиждана енергийна криза! Нашата основна дейност е свързана с консумацията на големи количества ел. енергия и газ?!

            Още от пролетта на миналата година (2020г.), предчувствайки наближаващата аномалия, ръководството на фирмата разработи специален план за участие в дългоочакваната европейска програма „Зелена енергия“.

Имаме готовност да участваме с 500 хил. лв. собствени средства и още толкова по тази програма за изграждане на собствен фотоволтаичен парк…

            В навечерието на нашия 60 годишен юбилей – НЕУГАСВАЩАТА „Искра“ продължава своя възход напред и нагоре!

- Неугасващата „Искра“, ако перефразирам австрийския поет и философ Райнхард Мария Милке може да се каже: „Че всички фирми по света граничат с други предприятия – само нашата „Искра“ граничи с БОГА!!!

 

Стойчо Шапатов – Изпълнителен директор на „Искра 95“ АД, мажоритарен собственик

 

Нагоре