Български English

Искра ООД реализира проект BG16RFOP002-6.002-0037-C01 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

Публикация от Четвъртък, 19 Януари 2023

Искра ООД реализира проект BG16RFOP002-6.002-0037-C01 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ с основна цел предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност. В резултат от проекта се подобрява енергийната ефективност на дружеството като се извършва доставка и монтаж на топлоизолационна система от сандвич панели за покрива на три производствени цеха - цех „Тъкачен“, цех „Плетачен“ и цех „Конфекция“ с обща площ от 2766 кв. м. Проектът се финансира по линия на Оперативна програма Иновации и Конкурентоспобосност, съфинансирана от ЕФРР.

Нагоре