Български English

2016-та във фирма "Искра": устойчивост, подмладяване, инвестиции

Публикация от Петък, 30 Декември 2016
2016-та във фирма "Искра": устойчивост, подмладяване, инвестиции

Във фирмата за пасмантерийни изделия „Искра“ООД гр.Първомай, проведоха годишното си
събрание на ръководството и работещият персонал.
„Наложихме си го като традиция, каза Стойчо Шапатов, за да споделим какво сме правили през годината и какви са ни перспективите.
Може би сме изключение от правилото, такива събрания се правят обикновено между акционерите, но мисля, че е добре да споделим с хората ,какво сме направили през годината,и какво ни предстои.
Той благодари на мениджърският екип на дружеството ,ръководено от управителят инж. Марин Маринов и определи изтеклата 2016 година в три думи: устойчивост, подмладяване и инвестиции.
През последната година, фирмата отбелязва устойчив ръст на развитие и продажби на своята продукция, както и разширяване на асортимента на произвежданите артикули.
За постигнатите добри резултати през 2016 година ,всеки един служител на фирмата ще получи Коледна премия в брутен размер м/у 400лв. до 450лв.,и благодарност от ръководсвото за положеният висококвалифициран труд.
Броят на клиентите е над 700, а 200 от тях са поръчители на около 95% от произведената и реализирана продукция през годината.
По програми за заетост са назначени 42 работници и служители, 14 от тях са останали във фирмата с постоянни трудови договори, като по-голямата част са на възраст м/у 25 и 35години.
През годината са инвестирани собственни финансови средства в дълготрайни активи: стаи за отдих и почивка ,изцяло нов пласмент ,машини и съоръжения, асфалтиране на фирменият път в завода ,общо на стойност 197 021 лв.
Очакванията за следващата година са да бъдат възложени обществени поръчки от МВР,МО и Интенданско обслужване,както и да продължат инвестициите в нови машини и технологии.
Активно се работи по съвместни проекти за доставка на консумативи за облекла за Немската армия ,и внедряването на нови високотехнологични артикули за военни облекла и бронежилетки.
Пред ръководството стои задачата за търсене на нови клиенти, допълнителни източници за приходи и
поддържане на връзките с големите транснационални компании като ИКЕА,ОТТО,КЛИНГЕЛ ,които осигуряват по-голям процент от поръчките ,за да има предвидимост и планиране на производсвото.

източник: parvomai.net

Нагоре