Български English

Новини

На 18.12.2018г. се проведе Общо събрание с целия трудов колектив на фирма „Искра“ гр.Първомай.

Мажоритарният собственик Стойчо Шапатов запозна накратко целия личен състав с постигнатите резултати през 2018г.

Той обяви, че има общо решение заедно с мениджърския екип: да се изразходват 44 х.лв. за допълнителна коледна заплата, или средно по 550 лв. за всеки член на предприятието. От 01.01.2019г. всеки ще получи и увеличение на работната заплата с...

Стойчо Михайлов Шапатов е роден на 5 юни 1950 г. в гр. Първомай, обл. Пловдивска. 

Завършил е средното си образование в Пловдивската търговска гимназия през 1968 г. Висше образование завършва в ПУ ”П. Хилен-дарски” – специалност „Българска филология”. Завършил е две годишен задочен курс към АОНСУ по международни икономически отношения. 

През периода 1968 – 1970 г. отбива редовната си военна служба в поделение 40220 „А”  - София, със...

Във фирмата за пасмантерийни изделия „Искра“ООД гр.Първомай, проведоха годишното си
събрание на ръководството и работещият персонал.
„Наложихме си го като традиция, каза Стойчо Шапатов, за да споделим какво сме правили през годината и какви са ни перспективите.
Може би сме изключение от правилото, такива събрания се правят обикновено между акционерите, но мисля, че е добре да споделим с хората ,какво сме направили през...

На първи юли тази година , ръководството на фирма „Искра” подари на своите служители екскурзия до красивата и вечна Копривщица. Тя съвпадна с професионалния празник на леката промишленост  и религиозния св. Врач, посветен на светите братя лечители-безсребреници Кузма и Дамян.
За колектива беше организиран транспорт , посещение на всички забележителности на възрожденския град и другарски обяд в най – стилния новооткрит...

Ръководството на единствената фирма в общината, която прави официално отчитане на резултатите от изминалата година „Искра“ ООД, обяви обем на реализираната продукция за 2015 година 2 342 527 лв. В сравнение с миналата година това е около 15% ръст.

На проведеното събрание собственикът на най-голям пакет акции от пасмантерийната фирма Стойчо Шапатов, направи няколко любопитни сравнения.

През 2005 година там работят 144 работници, а обемът...

Нагоре