Български English

Новини

Дата на публикуване: 09.08.2022г. 12:00 часа
Дата на валидност: 19.08.2022г. 16:30 часа
Програма: ОПИК 2014-2020
Възложител: ИСКРА ООД

Във връзка с проект BG16RFOP002-6-002-0037 на Искра ООД, който се изпълнява преди сключване на АДБФП, приложено представяме документация за избор на изпълнител с предмет „Доставка и монтаж на топлоизолационна система от сандвич панели за покрива на „Искра“ ООД.

Офертите се подават в 1 (един) оригинален екземпляр, в запечатан...

Понеделни, 18 Юли 2022

Във връзка с постигнатите добри финансови резултати за месец юни и полугодието на 2022 година, ръководството на фабрика Искра реши:

При изплащането на месечните работни заплати ,реализация и ваучери, да се начислят допълнителни премий на всички работници в размер на 120лв. на човек, като изказва благодарност за положеният труд и висок професионализъм при изпълнение на производствените задачи.

На 03. и 04.06.2022г ръководството на ИСКРА ООД награди колектива по случай 60 годишнината на фирмата с двудневна екскурзия. Работниците и служителите имаха възможност да посетят местността Рупите и къщата на баба Ванга, с. Златолист, където е живяла Преподобна Стойна, да се насладят на красивите гледки, които предлага най-малкия град Мелник, да се поклонят на светите места като Роженския манастир и Рилската обител и да се докоснат до...

Мажоритарният собственик на ,,Искра ООД” (Фабрика ,,Искра”-Първомай) Стойчо Шапатов издаде нова четвърта по ред книга със заглавие: ,,Избрани стихотворения от прокълнатият преход”. В нея авторът отново изразява, своята непоколебима гражданска и политическа позиция.

В предговора, Красимира Славова е използвала за заглавие едно от неговите стихотворения: ,,Маришките върби ухаят по-силно от ,,Армани” и ,,Пиер Карден”.

За разлика от...

В навечерието на Деня на труда и празник на град Първомай – 1 май - фирма „Искра“ ООД отпразнува своя 60-годишен юбилей.
Денят започна с „Отворени врати“ на фирмата и производството, а най-важният гост бе зам.-министър председателят и министър на икономиката и индустрията Корнелия Нинова. Тя разгледа производствените халета на фирмата, срещна се с работещите и ръководството, посети и фирмената столова. Нинова бе изненадана от...

Уважаеми съмишленици изминаха пет години от последната ни среща, на която споделихме с Вас, не лекия път в борбата за развитие и оцеляване на текстилната промишленост в България. През този период между 2017г – 2022г фирма „Искра“ запази стабилен и устойчив темп на развитие в тежките условия на световна здравна и икономическа криза.

            Ние разширихме асортимента на произвежданите артикули чрез внедряване на нови технологии...

Нагоре