Български English

Новини

Независимо от изключително трудните проблеми, възникнали през 2020г, благодарение на високия професионализъм, всеотдайността и чувството за отговорност – фирма „Искра“ ООД ще посрещне Новата 2021 год. с достойнство и чест.

Поръчките на нашите партньори от над 800 фирми в страната и чужбина се изпълняват в срок и с високо качество.

Наши контрагенти са: „Наталия“ АД и „Мак 2012“ АД с артикули за Немската армия, „Янев“ ЕООД –спортна...

На 18.12.2018г. се проведе Общо събрание с целия трудов колектив на фирма „Искра“ гр.Първомай.

Мажоритарният собственик Стойчо Шапатов запозна накратко целия личен състав с постигнатите резултати през 2018г.

Той обяви, че има общо решение заедно с мениджърския екип: да се изразходват 44 х.лв. за допълнителна коледна заплата, или средно по 550 лв. за всеки член на предприятието. От 01.01.2019г. всеки ще получи и увеличение на работната заплата с...

Стойчо Михайлов Шапатов е роден на 5 юни 1950 г. в гр. Първомай, обл. Пловдивска. 

Завършил е средното си образование в Пловдивската търговска гимназия през 1968 г. Висше образование завършва в ПУ ”П. Хилен-дарски” – специалност „Българска филология”. Завършил е две годишен задочен курс към АОНСУ по международни икономически отношения. 

През периода 1968 – 1970 г. отбива редовната си военна служба в поделение 40220 „А”  - София, със...

Нагоре