Български English

Стойчо Шапатов издаде книга „Искри и проблясъци в две епохи“

Публикация от Вторник, 18 Декември 2018

2016-та във фирма "Искра": устойчивост, подмладяване, инвестиции

Стойчо Михайлов Шапатов е роден на 5 юни 1950 г. в гр. Първомай, обл. Пловдивска. 

Завършил е средното си образование в Пловдивската търговска гимназия през 1968 г. Висше образование завършва в ПУ ”П. Хилен-дарски” – специалност „Българска филология”. Завършил е две годишен задочен курс към АОНСУ по международни икономически отношения. 

През периода 1968 – 1970 г. отбива редовната си военна служба в поделение 40220 „А”  - София, със звание мл.сержант и спеиалност  - радиотелеграфия /радист/. Бил е началник на радиоотделение към батарея за управление. 

Работил е като стоковед в РПК – Първомай, н-к отдел „Труд и работна заплата” в завод „Георги Ганев” гр. Първомай. В сферата на организационно-политическата и административна работа е работил в: Комсомола – секретар на ГК по идейно-възпитателната дейност, зав. Служба организационно-масова работа в ГНС – Първомай, председател на ОбС за култура, председател на ОбС за народна просвета, зам.председател на ИК на ОбС – Първомай. От 1985 г. до 1990 г. е бил секретар на ОБК на ОФ по организационните  и идеологическите въпроси. Избиран е седем пъти за общински съветник и три пъти за народен представител: VII-то Велико Народно събрание  - мажоритарен /1990 – 1991 г./,  36-то /1991-1994 г./ и 37 –то 1994 – 1997 г. /  Народно събрание.

Девет пъти е избиран за член на ОбК на БКП /БСП/. На 20 януари 1990 г. е избран за Първи секретар на ОбК на БКП. През периода 1991 – 2005 г. четири пъти е избиран за член на ВС на БСП. 

От 6 юни 1997 г. до края на 1998 г. е бил председател на УС на „Чайка – 97”АД  гр. Пловдив. От 1998 г. до 2014 г. е член на Надзорния съвет на „Чайка – 97” АД. 

От 2003 г. е член, а в последствие и председател на СД”Искра – 95”АД, от 2011 г. е изпълнителен директор на „Искра – 95”АД, а от 2010 г. управител на „Искра” ООД гр. Първомай.

Женен, с две деца: дъщеря Златка и син Михаил. От дъщеря си има двама внука: Георги /19 г./ и /Калоян /16 г./.  От сина си има внучка Ивайла /11 г./.

Нагоре